جهت اعلام اسامي دانشجويان متقاضي ثبت نام بيمه دانش( تكميلي) به وزارت علوم

حد اكثر تا تاريخ 1392/07/05 با دريافت فرمهاي بيمه از انتشارات دانشگاه و تكميل آن به امور دانشجويي مراجعه نماييد

قابل توجه دانشجويان محترم جهت ثبت آمار دانشجويان متقاضي بيمه تكميلي در اسرع وقت با دريافت فرم بيمه از انتشارات دانشگاه و تكميل آن و تحويل به امور دانشجويي اقدام فرماييد

 

 

با تشكر امور دانشجويي

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب