تمرين انتخابي تيم واليبال موسسه آموزش عالي شانديز(پسران)

تمرين انتخابي تيم واليبال موسسه آموزش عالي شانديز جهت شركت در مسابقات منطقه 4 كشور در روز يكشنبه مورخ 08/09/1394 ساعت 16 در سالن اختصاصي واليبال طرقبه برگزار مي گردد. از كليه دانشجويان پسر علاقه مند به عضويت در تيم واليبال دعوت ميشود در تاريخ و ساعت مذكور با كفش و لباس ورزشي در محل سالن حضور داشته باشند. آدرس سالن: طرقبه- بعد از موسسه آموزش عالي بينالود- استاديوم طرقبه- سالن واليبال

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب