تاكسي سرويس دانشگاه

جهت سهولت تردد دانشجويان گرامي توافقي بين موسسه و آژانس خراساني با تخفيف ويژه انجام گرديده است. جهت كسب اطلاعات بيشتر، ادامه مطلب را مطالعه نماييد

 

 

قابل توجه دانشجويان گرامي

 

تاكسي سرويس دانشگاه (آژانس خراساني)

 

طبق توافقات صورت گرفته بين موسسه وآژانس مربطه جهت سهولت تردد دانشجويان هزينه تردد دانشجويان به صورت نيمه بها به شرح ذيل به حضورتان اعلام ميگردد.

 

هزينه رفت ازپايانه مترو قسمت ايستگاه اتوبوس ها و دوراهي شانديز-طرقبه به دانشگاه به ازاي هرنفر 5000ريال وهزينه دربستي آن 20000ريال مي باشد.

 

هزينه برگشت ازدانشگاه به پايانه مترو قسمت ايستگاه اتوبوس ها ودوراهي شانديز-طرقبه به ازاي هرنفر6000ريال وهزينه دربستي آن 24000ريال مي باشد.

 

ضمنا قابل ذكر است جهت تردد دانشجويان گرامي فقط ازماشين هاي باتابلوي اختصاصي آژانس خراساني استفاده نمايند.

 

                                                                                                                                               جواد چراني                   

                 مديريت امور دانشجويي                      

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب