اطلاعيه واريز وجه وام شهريه

به حول و قوه الهي با پيگيري هاي انجام شده مبالغ مذكور جهت شهريه نيمسال اول 1389 به حساب دانشجويان واريز گرديده است.

قابل توجه دانشجويان متقاضي دريافت وام شهريه نيم سال اول 1389
به حول و قوه الهي با پيگيري هاي انجام شده مبالغ مذكور به حساب دانشجويان واريز گرديده است.
جهت دريافت ليست دانشجويان بهره مند از وام فايل پيوست را مشاهده نماييد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۴۷KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب