اطلاعيه در خصوص مشكل ورود به سيستم الكترونيكي سلف

آن دسته از دانشجوياني كه در ورود به سيستم الكترونيكي سلف با مشكل مواجه هستند مطالعه نمايند

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند به منظور افزايش امنيت سيستم، رمز ورود پيش فرض دانشجويان يكي از سه عدد كد ملي با رقم صفر ابتدا، كد ملي بدون رقم صفر ابتدا و يا شماره شناسنامه انتخاب شده است. لذا از دانشجويان گرامي تقاضا مي شود در صورت وجود مشكل در ورود به سايت و دريافت خطاي

كاربر مجاز نمي باشد

هر 3 رمز عبور را آزمايش نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب