اطلاعيه اتوبوس ها

توافق با اتوبوسراني شانديز

قابل توجه دانشجويان گرامي

 

با توجه به هماهنگي و توافق صورت گرفته با شركت اتوبوسراني جهت بهبود مسير تردد دانشجويان عزيز اتوبوسهاي خطي شهر شانديزكه هر 10 دقيقه در تردد جاده مشهد -شانديزميباشند لذا يك ايستگاه توقف در بلوار دانشگاه 6و مدرس 11 (پل هوايي) توقف دارند و دانشجويان ارجمند ميتوانند جهت سهولت تردد در مسير دانشگاه از اين خدمات استفاده نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب