راه اندازي وب سايت جديد موسسه

همزمان با سال جديد تحصيلي 1390-1391 وب سايت جديد موسسه نيز راه اندازي گرديد.

همزمان با سال جديد تحصيلي 1390-1391 وب سايت جديد موسسه نيز راه اندازي گرديد.

 

لطفا هر گونه نظر و پيشنهاد خود را در رابطه با سايت جديد به آدرس پست الكترونيكي it@shandiz.ac.ir ارسال نماييد

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب