راهيابي تيم بسكتبال موسسه به فينال مسابقات

مسابقه فينال بين موسسه شانديز و موسسه سجاد

قابل توجه دانشجويان حامي تيم بسكتبال دانشگاه جهت تشويق وهمراهي تيم به آدرس بلوار سجاد خ حامد شمالي خانه بسكتبال در تاريخ 93/03/10 امروز ساعت 13:00 حضور بهم رسانيد

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب