دوستي وكتاب با هم چه شباهتي دارند؟

همانطوريكه در انتخاب دوست دقت مي كنيم بايد در انتخاب كتاب نيز دقت كنيم!چرا؟

دوستي مثل يك كتابه. چند ثانيه طول مي كشه كه آتيش بگيره ولي سالها طول مي كشه تا نوشته بشه

 

Friendship is like a BOOK. It takes few seconds to be burnt but it takes years to be written

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب