دريافت گواهينامه دوره آموزشي ماليات بر ارزش افزوده

اطلاعيه مهم در خصوص دريافت گواهينامه دوره آموزشي

ازكليه كساني كه در كارگاه آموزشي ماليات برارزش افزوده شركت نموده بودند دعوت مي شود براي دريافت گواهينامه دوره آموزشي به دفتر بسيج مراجعه نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب