دانشچوي عزيز عيدنوروز مبارك

لحظات از آن توست؛ آبي، سبز، سرخ، سياه، سفيد رنگهايي را كه بايسته است بر آنها بزن روزهايت رنگارنگ سال نو مبارك . . . امورفرهنگي جهانگشته

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب