دانشجوي رشته الكتروتكنيك وعضو انجمن رباتيك نامزد دريافت عنوان ايده برتر در دومين جشنواره بين المللي تحقيق وتوسعه گرديد

جناب آقاي رضا كياني دانشجوي رشته الكتروتكنيك و عضو انجمن علمي رباتيك نامزددريافت ايده برتر در دومين جشنواره بين المللي جوايز تحقيق و توسعه ايران گرديده است. براي اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه كنيد.

    بر اساس گزينش هيات داوران دومين جشنواره بين المللي جوايز تحقيق و توسعه ايران سال 1391 ايده اي با عنوان:« مين جنگي شهري» ( اتوماتيك و خود مختار) كه ايده پرداز آن جناب آقاي رضا كياني مي باشد نامزد دريافت عنوان ايده برتر گرديده است. به ايشان دستيابي به اين مقام را  تبريك عرض مي كنيم.

    اميدواريم ساير دانشجويان ضمن الگو گيري از ايشان، با تلاش و همت والاي خودشان مدارج علمي ارزشمندي را بدست آورند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب