حلول ماه رمضان مبارك باد

دانشجويان وهمكاران واساتيد عزيز به حقوق افرادي كه روزه دارهستند احترام بگذاريد واز نوشيدن ياخوردن در حضورديگران پرهيز كنيد. امورفرهنگي

لینک کوتاه لینک کوتاه مطلب