ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 95

ضمن تبريك قبولي شما دانشجوي عزيز، به استحضار مي رساند ثبت نام از روز شنبه 3 مهر ماه آغاز مي شود. جهت اطلاع از مدارك مورد نياز به ادامه مطلب مراجعه فرماييد...

 

 

 

الف :زمان مراجعه جهت ثبت نام:

از روز شنبه3 مهرماه 1395 لغايت شنبه 10 مهرماه 1395

 

ب :مدارك لازم جهت تكميل پرونده دانشجوئي:

1-اصل شناسنامه وكارت ملي و دوسري تصوير ازتمام صفحات آنها

2-عكس  4*3 تعداد  6 قطعه

3-اصل ويامدرك موقت دوره پيش دانشگاهي (به همراه 3 سري تصوير آن)

4-ريزنمرات دوره پيش دانشگاهي(به همراه 3 سري تصوير آن)

5- اصل و يامدرك موقت دوره متوسطه (به همراه 2 سري تصوير آن)

6-ريز نمرات دوره متوسطه (به همراه 2 سري تصوير آن)

7-برگه معرفي به نظام وظيفه (فرم 2 و يا 3 فراغت از تحصيل ) / كارت پايان خدمت ويامعافي وياآماده به خدمت براي آقايان

8- تاييديه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي

 

توجه:

1- جهت هر گونه سئوال، راهنمايي با شماره هاي 2-35593791 داخلي يك تماس حاصل فرماييد.

2- در صورت عدم امكان ارائه مدارك فوق جهت ثبت نام و راهنمايي به موسسه شانديز مراجعه فرماييد.

 

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب