ثبت نام اردوي گلمكان براي دانشجويان دختر

ظرفيت محدود حداكثرتا5آبان جهت ثبت نام به خانم جهانگشته مراجعه نماييد .

شامل اياب وذهاب وصبحانه وچاي وميان وعده ونهار باماست ونوشابه  مبلغ 20000هزارتومان تاريخ اردو 17/8/1393 شنبه محل اردو گلمكان

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب