تمديد مهلت انتخاب واحد

بدينوسيله به اطلاع تمام دانشجويان ميرساند ...

بدينوسيله به اطلاع تمام دانشجويان ميرساند ،بدليل وجود نقص فني در بازه انتخاب واحد ، مهلت انتخاب واحد براي كليه رشته ها تا تاريخ 13 بهمن 92 تمديد گرديد.

 

* تمام عواقب عدم انتخاب واحد تا اين تاريخ برعهده دانشجو مي باشد *

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب