تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 93-92

فايل تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 93-92 را از پيوست دريافت نموده ...

و در زمان مقرر جهت ثبت نام و انتخاب واحد اقدام نماييد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۲۳KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب