تخلفات انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 91 - 90

دانشجويان محترم جهت مشاهده تخلفات انتخاب واحد به فايل پيوست مراجعه كنيد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۵۸KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب