بيمه تكميلي دانشجويي

توسط صند.وق رفاه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

قابل توجه دانشجويان گرامي

به اطلاع ميرساند كه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در نظر دارد جهت اجراي طرح پوشش بيمه تكميلي دانشجويان در سال 92-91از طريق بخش پرتال دانشجويي سايت صندوق از دانشجويان متقاضي ثبت نام به عمل آورد لذا دانشجويان متقاضي ضمن تاييد اطلاعات خود در بانك اطلاعات صندوق جهت پيش ثبت نام بيمه تكميلي به پرتال دانشجويي سايت صندوق به نشاني www.swf.ir مراجعه نمايند

نام كاربري و كلمه عبور :شماره ملي مي باشد

نكته:فرمت نام كاربري و كلمه عبور همراه - است.

مثال: 1-111111-111

 مقررات و شرايط لازم جهت استفاده از بيمه دانشجويي:

1- عدم اشتغال به كاري كه مستلزم اجرت باشد(به استثناي كار دانشجويي)

2 سپردن سند تعهد محضري با ضامن معتبر

3- تهيه فرم ثبت نام از انتشارات دانشگاه

4-اعلام شماره حساب دانشجو در بانك تجارت

5- تحويل مدارك به امور دانشجويي

 

 

                                                                                                                         امور دانشجويي

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب