برگزاري دوره هاي مهارت هاي زندگي

از كليه دانشجويان علاقمند به شركت در اين كارگاهها دعوت مي شود جهت ثبت نام به امور فرهنگي مراجعه نمايند .لازم به ذكر است ظرفيت ثبت نام محدود بوده ومهلت ثبت نام تا تاريخ 91/8/20 مي باشد درپايان كارگاه به شركت كنندگان مدرك اتمام دوره مهارت هاي زندگي اعطاء خواهد شد . تاريخ شروع اواين جسه كارگاه دوشنبه مورخ 22 آبان ساعت 18 الي 19/30خواهد بود

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب