برگزاري اردو ويژه خواهران

به اطلاع كليه دانشجويان خواهر مي رساند جهت ثبت نام در اردوي فرهنگي ،تفريحي نيشابور هرچه سريعتر به دفتر امور فرهنگي مراجعه نمائيد.

به اطلاع كليه دانشجويان خواهر مي رساند جهت ثبت نام در اردوي فرهنگي ،تفريحي نيشابور هرچه سريعتر به دفتر امور فرهنگي مراجعه نمائيد.

ظرفيت ثبت نام محدود مي باشد.
زمان حركت:جمعه مورخ 1392/1/30 ساعت 8:30 صبح از درب موسسه
هزينه ثبت نام 8500 تومان مي باشد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب