برنامه امتحانات نيمسال دوم 1392-1393

به اطلاع كليه دانشجويان ميرساند: دانشجويان محترم مي توانند برنامه امتحاني دروس انتخاب شده.....

دانشجويان محترم  مي توانند برنامه امتحاني دروس انتخاب شده خود را از پورتال دانشجويي مشاهده نمايند.

 

شخص دانشجو مسئول عواقب عدم توجه به برنامه امتحانات دروس انتخابي خويش است.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب