امكان رزرو درس

جهت اطلاع از چگونگي امكان رزرو درس ادامه مطلب را مطالعه نماييد

در انتخاب واحد نيمسال اول 93-92 امكان رزرو درس فعال شده است، در صورتي كه براي درسي صف رزرو توسط گروه آموزشي فعال شده باشد در قسمت دروس ارائه شده حداكثر تعداد رزرو براي هر درس مشخص مي­باشد.


نحوه استفاده انتخاب درس به صورت رزرو:

در صورتي كه ظرفيت اصلي درس پر شده باشد و هنوز ظرفيت رزرو درس خالي باشد مي­توانيد همانند انتخاب ساير دروس در قسمت انتخاب واحد نسبت به انتخاب درس اقدام نماييد، در صورت انتخاب درس به صورت رزرو، تعداد واحد آن درس همانند ساير واحدها در جمع كل واحدهاي انتخاب شده لحاظ مي­شود و به شما اعلام خواهد شد كه چندمين نفر در صف انتظار رزرو هستيد.

 

چنانچه از ليست دانشجويان اصلي كه اين درس را انتخاب نموده اند، دانشجويي درس را حذف كند، نفر اول صف انتظار وارد ظرفيت انتخابي اصلي درس مي شود و به همين صورت پس از حذف هاي بعدي نفرات بعدي وارد مي شوند. علاوه بر اين در صورتي كه ظرفيت درس طبق نظر مديرگروه و با هماهنگي آموزش افزايش يابد، به همان تعداد افزايش يافته، دانشجوياني كه در ابتداي صف رزرو هستند به داخل كلاس منتقل مي شوند.

لازم است دقت كنيد كه !!!

در صورتي كه زمان حذف و اضافه رو به اتمام است و شما همچنان در صف رزرو درسي باقيمانده­ ايد، سريعا نسبت به انتخاب ساير كدهايي كه فضاي خالي دارند اقدام نماييد يا به مدير گروه مراجعه نماييد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب

مطالب مشابه :