اقامه نماز جماعت؛توسعه فضاي نمازخانه وانتخاب كلاس 116 به عنوان نمازخانه

به اطلاع كليه دانشجويان علاقه مند به شركت درنماز جماعت ظهروعصر مي رساند:كلاس 116 واقع در راهرو ورودي جنب نگهباني مؤسِّسه به عنوان نمازخانه انتخاب و هر روزه نماز ظهر وعصر به جماعت برگزار مي گردد. اميد است با شركت پرشور خود دراين فريضه ي الهي موجبات ارتقاء معنوي خود را فراهم سازيد.

    به اطلاع كليه دانشجويان علاقه مند به شركت درنماز جماعت ظهروعصر مي رساند:كلاس 116 واقع در راهرو ورودي جنب نگهباني مؤسِّسه به عنوان نمازخانه انتخاب و هر روزه نماز ظهر وعصر به جماعت برگزار مي گردد.
    اميد است با شركت پرشور خود دراين فريضه ي الهي موجبات ارتقاء معنوي خود را فراهم سازيد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب