اطلاعيه ورزشي جهت شركت درمسابقات

برگزاري مسابقات ورزشي دانشجويي بين موسسات غير انتفاعي

قابل توجه دانشجويان گرامي

به منظور برگزاري مسابقات ورزشي دانشجويي بين دانشگاههاو موسسات غير انتفاعي

در رشته هاي فوتسال - شطرنج - تنيس روي ميز - واليبال- آمادگي جسماني - شنا -تكواندو-كاراته-دوميداني-بسكتبال-هندبال-جهت برادران وخواهران وكشتي آزادوفرنگي فقط برادران برگزارميگردد  .لذا جهت انتخابي تيم دانشگاه در رشته هاي فوق دانشجوياني كه داراي سوابق ورزشي هستندبا ارائه مدال يالوح تقديرهاي دريافتي به همراه داشتن مدارك وكارت ملي ودانشجويي خود  هر چه سريعتر به امور فرهنگي خانم جهانگشته درروزهاي زوج ازساعت 8الي 14 مراجعه نمايند.

 

                                                                                 امور دانشجويي                 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب