اطلاعيه نحوه برگزاري كلاس هاي مجازي زبان خارجي و كلاس هاي رفع اشكال آن

به اطلاع كليه دانشجوياني كه درس زبان عمومي را به صورت مجازي اخذ نموده اند مي رساند: دانشجويان گرامي ضمن مراجعه به آدرس www.vu.shandiz.ac.ir با وارد كردن نام كاربري (شماره دانشجويي) و كلمه عبور(شناسه پرداخت) محتواي آماده شده را مشاهده و با فراگيري مطالب دروس جهت امتحان نهايي آماده گردند. همچنين بنا به درخواست مكرر دانشجويان محترم و به منظور بالاتر بردن كيفيت آموزش مجازي جلسات رفع اشكال به صورت حضوري در غالب گروه هاي شش گانه در زمان هاي مشخص شده در نظر گرفته شده است. جهت اطلاع از شماره گروه و جداول زمان بندي كلاس هاي رفع اشكال به ادامه مطلب مراجعه فرماييد ....

منبع درس زبان خارجي :

 

كتاب درسي (Learning English Through Reading)

جهت تهيه مي توانيد به انتشارات مراجعه فرماييد.

 

جهت نظم بخشيدن به كلاس هاي رفع اشكال كه به صورت حضوري در موسسه برگزار مي شود، دانشجويان به شش گروه بر اساس حرف ابتدا نام خانوادگي تقسيم بندي شده اند. زمان برگزاري جلسات رفع اشكال و موضوع جلسه در جدوال زير آمده است.

 

 

 

1-    دقت فرماييد جداول تقسيم بندي صرفاً بر اساس حرف اول نام خانوادگي در نظر گرفته شده است.

2-    شركت در كلاسها براساس تقسيم بندي انجام شده نمره مثبت خواهد داشت.

3-    شركت در امتحان ميانترم و كوئيز كلمات طبق تقسيم بندي انجام شده الزامي مي باشد.

4-    نمره ميانترم 6 نمره نمرات كوئيزها 2 نمره و نمره پايان ترم 12 نمره مي باشد.

5-    حضور در اولين جلسه كلاس رفع اشكال اجباري مي باشد و در صورت عدم حضور عواقب آن بر عهده دانشجو مي باشد.

6- حضور دانشجو در تاريخ 20/12/1394 و 27/12/1394 ساعت 10 صبح روز پنجشنبه جهت امتحان شفاهي الزامي است.

 

 

گروه 1 از حرف الف تا پايان حرف پ

رديف

روز

تاريخ

ساعت

توضيحات

1

چهار شنبه

5/12/94

10

معرفي مجازي و تدريس و توضيح درس 1

2

پنج شنبه

19/1/95

10

كوئيز كلمه درس اول

3

چهار شنبه

8/2/95

10

كوئيز كلمه درس دوم و رفع اشكال درس 1،2،3

4

چهار شنبه

22/2/95

10

ميانترم

5

چهار شنبه

5/3/95

8

كوئيز كلمه درس4و5

 


 

گروه 2 از حرف ت تا پايان حرف خ

رديف

روز

تاريخ

ساعت

توضيحات

1

چهار شنبه

5/12/94

12

معرفي مجازي و تدريس و توضيح درس 1

2

چهار شنبه

25/1/95

8

كوئيز كلمه درس اول

3

چهار شنبه

8/2/95

12

كوئيز كلمه درس دوم و رفع اشكال درس 1،2،3

4

چهار شنبه

22/2/95

12

ميانترم

5

چهار شنبه

5/3/95

10

كوئيز كلمه درس4و5

 

گروه 3 از حرف د تا پايان حرف س

رديف

روز

تاريخ

ساعت

توضيحات

1

پنج شنبه

6/12/94

10

معرفي مجازي و تدريس و توضيح درس 1

2

چهار شنبه

25/1/95

10

كوئيز كلمه درس اول

3

پنج شنبه

9/2/95

10

كوئيز كلمه درس دوم و رفع اشكال درس 1،2،3

4

پنج شنبه

23/2/95

10

ميانترم

5

چهار شنبه

5/3/95

12

كوئيز كلمه درس4و5

 

گروه 4 از حرف ش تا پايان حرف غ

رديف

روز

تاريخ

ساعت

توضيحات

1

چهار شنبه

94/12/12

8

معرفي مجازي و تدريس و توضيح درس 1

2

چهار شنبه

95/1/25

12

كوئيز كلمه درس اول

3

چهار شنبه

95/2/15

10

كوئيز كلمه درس دوم و رفع اشكال درس 1،2،3

4

چهار شنبه

95/2/29

10

ميانترم

5

پنج شنبه

95/3/6

10

كوئيز كلمه درس4و5

 


 

گروه 5 از حرف ف تا پايان حرف ل

           

رديف

روز

تاريخ

ساعت

توضيحات

1

چهارشنبه

12/12/94

10

معرفي مجازي و تدريس و توضيح درس 1

2

چهارشنبه

26/1/95

10

كوئيز كلمه درس اول

3

چهارشنبه

15/2/95

12

كوئيز كلمه درس دوم و رفع اشكال درس 1،2،3

4

چهارشنبه

29/2/95

12

ميانترم

5

پنج شنبه

13/3/95

10

كوئيز كلمه درس4و5

 

گروه 6 از حرف م تا پايان حرف ي

رديف

روز

تاريخ

ساعت

توضيحات

1

چهارشنبه

12/12/94

12

معرفي مجازي و تدريس و توضيح درس 1

2

چهارشنبه

8/2/95

8

كوئيز كلمه درس اول

3

چهارشنبه

22/2/95

8

كوئيز كلمه درس دوم و رفع اشكال درس 1،2،3

4

پنجشنبه

30/2/95

10

ميانترم

5

پنج شنبه

20/3/95

10

كوئيز كلمه درس4و5

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب