اطلاعيه مهم در خصوص كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم

اداره آموزش طي اطلاعيه اعلام كرد : حضور دانشجو در جلسه امتحانات پايان ترم منوط به ارائه كارت ورود به جلسه امتحانات ممهور به مهر امور مالي مي باشد.لذا دانشجويان محترم مي توانند از تاريخ يكم خردادماه 1393 لغايت دهم خردادماه 1393 جهت تاييد كارت امتحانات , با در دست داشتن پرينت كارت ورود به جلسه امتحان , به امور مالي مراجعه نمايند. بديهي است از حضور در جلسه امتحانات دانشجوياني كه در مهلت مقرر اقدام به تاييد كارت خود ننموده اند جلوگيري به عمل خواهد آمد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب