اطلاعيه مهم در خصوص حذف و اضافه

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند امكان حذف و اضافه تنها براي دانشجوياني امكان پذير است كه ..........

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند امكان حذف و اضافه تنها براي دانشجوياني امكان پذير است انتخاب واحد نموده و بدهي مالي نداشته باشند.

براي اين منظور در پورتال دانشجويي از مسير زير مي توانيد تاييده انتخاب واحد خود را ملاحظه نموده و نسبت به پرداخت باقيمانده شهريه خود اقدام نمايند:

 

پورتال دانشجويي -----> آموزشي -----> تاييده انتخاب واحد

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب