اطلاعيه مهم اذان صوت ولحن وقرآن

معاونت فرهنگي موسسه از دانشجويان مستعد در اجراي اذان صوت ولحن دعوت به عمل مي آورد تادر جهت برگزاري جلسات وهمايشها از حضور اين عزيزان استفاده كند .جهت ثبت نام به كانون قرآن وعترت مراجعه نماييد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب