اطلاعيه مهم، زمانبندي انتخاب واحد روزهاي شنبه 18شهريور به بعد

تغيير زمانبندي زانتخاب واحد در روزهاي شنبه 18شهريور لغايت 22 شهريور

با توجه به درخواست هاي مكرر دانشجويان انتخاب واحد از جمعه 17 شهريور لغايت 19 شهريور به روز شنبه 18 شهريور لفايت 21 شهريور طبق زمانبندي زير منتقل شد:

 

تاريخرشته
شنبه و يكشنبه 18 و 19 شهريورهمه مقاطع و همه رشته ها به جز گرافيك و معماري
دوشنبه و سه شنبه 20 و 21 شهريوررشته هاي گرافيك و معماري

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب