اطلاعيه كارآموزي تابستان

مراحل دريافت تاييديه كارآموزي به شرح زير ميباشد :

مراحل دريافت تاييديه كارآموزي :

 

1- تحويل فرم كارآموزي با تاييد محل كارآموزي و مدير گروه مربوطه به واحد آموزش .

 

2- زمان صدور تاييديه كارآموزي حداقل 5 روز كاري پس از تحويل فرم خواهد بود .

 

3- تحويل تاييديه كارآموزي در تابستان فقط روزهاي دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه انجام ميگيرد .

 

 

* شروع صدور تاييديه كارآموزي از تاريخ 16 تير 92 به بعد خواهد بود *

 

دانلود فرم كارآموزي

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب