اطلاعيه در خصوص كارآموزي و پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر

قابل توجه دانشجويان محترم رشته كامپيوتر كه دروس كارآموزي و پروژه را در نيمسال دوم تحصيلي 91-90 انتخاب نموده اند.

دانشجويان محترم رشته كامپيوتر كه دروس كارآموزي يا پروژه را دارند، مهلت تحويل گزارش نهايي كارآموزي و همچنين پروژه

15 شهريور ماه

مي باشد. بدين معني كه تا اين تاريخ بايستي نمره اين دروس توسط استاد مربوطه ثبت شود.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب