اطلاعيه در خصوص صدور گواهي اشتغال به تحصيل

صدور گواهي اشتغال به تحصيل به روزهاي شنبه و دوشنبه وچهارشنبه افزايش يافت

صدور گواهي اشتغال تحصيل به روزهاي شنبه و دوشنبه وچهارشنبه افزايش يافت

 

گواهي هايي كه تا روز پنج شنبه 10 صبح تحويل گردد شنبه صادر مي گردد.

گواهي هايي كه تا روز يكشنبه 10 صبح تحويل گردد دوشنبه صادر مي گردد.

گواهي هايي كه تاروز سه شنبه 10 صبح تحويل گردد چهارشنبه صادر مي گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب