اطلاعيه در خصوص دروس كارآموزي و پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر

قابل توجه آن دسته از دانشجويان رشته كامپيوتر كه در نيمسال دوم 92-91 دروس پروژه يا كارآموزي را اخذ نموده اند

آن دسته از دانشجويان رشته كامپيوتر كه در نيمسال دوم 92-91 دروس پروژه يا كارآموزي را اخذ نموده اند يا قصد انتخاب اين دروس را دارند دقت داشته باشند، دروس پروژه و كارآموزي در صورتي توسط يك دانشجو قابل انتخاب است كه حداقل 55 واحد درسي تا انتهاي نيمسال اول 92-91 گذرانده باشد.

در صورتي كه دانشجويي دروس فوق را انتخاب نموده ولي كمتر از 55 واحد تاكنون گذرانده است بايستي اقدام به حذف آن نمايد، در غير اينصورت با وجود پرداخت هزينه آن، درس انتخاب شده بعدا حذف خواهد شد

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب