اطلاعيه جلسات طرح صالحين

از كليه دانشجويان دعوت بعمل مي آيد كه در جلسات طرح صالحين شركت نمايند.

از كليه دانشجويان دعوت بعمل مي آيد كه در جلسات طرح صالحين شركت نمايند.


موضوعات :
خانواده پايدر                                   تربيت فرزند                              روابط دختر وپسر
حجاب                                                امامت                                           ولايت فقيه

و آنچه شما ميخواهيد بيشتر بدانيد

 

هر هفته روزهاي شنبه و چهارشنبه  از ساعت 16  الي  18  بعدازظهر
مكان: نمازخانه خواهران

ضمناً حضور دانشجويان بسيجي الزامي مي باشد.

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب