اطلاعيه تقاضاي ميهماني و انتقالي

جهت ثبت تقاضاي ميهماني و انتقالي به ادامه مطلب مراجعه كنيد.

*قابل توجه دانشجويان متقاضي انتقالي يا ميهماني به ساير موسسات*

 

شرايط، ضوابط و زمانبندي ارائه تقاضاي ميهماني و انتقالي دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 91 - 90 به شرح ذيل اعلام مي گردد:

 

1- كليه متقاضيان ملزم به ثبت تقاضا در سامانه خدمات آموزشي به آدرس

http://www.msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx 

مي باشند. (آدرس فوق در قسمت لينك هاي مفيد سايت قرار داده شده است)

 

2- زمان ثبت تقاضا توسط دانشجويان از اول تا سي ام آبان ماه بوده و اين مدت تمديد نخواهد شد.

 

3- زمان بررسي تقاضاي دانشجويان در دانشگاه/ موسسه مبدا تا پانزدهم آذرماه و در دانشگاه / موسسه مقصد از شانزدهم آذر تا پانزدهم دي ماه مي باشد.

 

4- دانشجويان متقاضي انتقال در صورت گذراندن دوره ميهماني بر اساس آيين نامه ياد شده، امكان ثبت تقاضاي انتقال خواهند داشت.

 

5- با توجه به اينكه فرآيند تقاضا و رسيدگي به آن، صرفاً از طريق سامانه مذكور انجام مي شود، از مراجعه حضوري به ستاد وزارت خودداري فرمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب