اطلاعيه تغيير شهريه

تغيير شهريه درس نرم افزارهاي رايانه اي در حسابداري

براساس مصوبه شوراي مالي مؤسسه ، در رابطه با درس كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در حسابداري (عملي كارگاهي 3 ساعته) مربوط به رشته كارشناسي ناپيوسته حسابداري كه تا كنون مبلغ شهريه آن بدون افزايش 10% اخذ مي گرديده، اصلاحيه اي انجام شد و بر اساس آن

به شهريه اين درس 10% افزايش اعمال گرديد

كه با توجه به اين اصلاحيه، عده اي از دانشجويان بدهكار مي شوند. لذا از دانشجوياني كه از نيمسال اول سال تحصيلي 90-91 نسبت به اخذ اين درس اقدام كرده اند، خواهشمند است با مراجعه به پورتال خود نسبت به پرداخت بدهي اقدام فرمايند.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۵۶KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب