اسامي دانشجويان رتبه هاي برتر در سال تحصيلي 90-89

جهت دريافت ليست اسامي دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم تمامي رشته ها در سال تحصيلي 90-89 فايل پيوست را دانلود نماييد.

دریافت فایل پیوست (حجم فایل: ۷۸KB)
لینک کوتاه لینک کوتاه مطلب