آموزه روزه

ماه مبارك رمضان، با شكوه و شوكتي شگرف، دوباره به روي مشتاقان شرافت، آغوش مي ‌گشايد و با هلال محرابي ‌اش، هلهله ‌ي اهل پارسايي و پروا مي‌ انگيزد و.....

ماه مبارك رمضان، با شكوه و شوكتي شگرف، دوباره به روي مشتاقان شرافت، آغوش مي ‌گشايد و با هلال محرابي ‌اش، هلهله ‌ي اهل پارسايي و پروا مي‌ انگيزد و غوغاي غفران و همايش هدايت مي ‌آغازد و اينك با ضميري شادمانه و نيازي عاشقانه در قدوم بهاران معنويت در اين حرارت طبيعت، غنچه‌هاي غنوده در پرچين پرهيز مي ‌افشانيم و هم آوا با مولاي منتظران، خوش آمدش مي ‌گوييم. شكرا كه دوباره ابواب بهشت را گشودند و دريغا اگر با بال بصيرت به اوج رحمت و رهايي نرويم و از اين فرصت فريد فيض، بهره‌ ور نشويم.
يك سال، با فراز و فرود بسيار، رهسپاري نموديم و در راه روشن آيين آسماني ‌مان گام نهاديم و در اين طي طريق از ذخاير معنوي وجودمان سود جستيم و با محرك ايمان باطن به سوي اهداف الهي، قواي ظاهر خويش را به حركت واداشتيم و اينك ماه مبارك رمضان، هنگامه ‌‌اي است كه مي‌ توانيم ذخاير درون را غني سازيم و ريزش‌هاي نفساني را با رويش‌‌هاي سبز «‌صبر» ‌و «صلوة» ‌جبران نماييم. لغزشگاه ها و كژراهه ‌ها آنگاه رخ مي ‌نمايند و آدمي را به خود فرامي ‌خوانند كه كاهش ذخاير نفساني آغاز شود و توان حركت‌ هاي پيش رونده از رهروان سلب گردد. گويا با تشريع روزه براي اهل ايمان، خالق يكتا اراده فرموده كه هر سال با انباشت ذخاير نوين معنوي، از توان سير و سلوك در صراط مستقيم كاسته نشده و با امداد از روشنايي روزه و نور نيايش و فروزندگي فطر، فانوس فطرت انفس، پديدار و پايدار بماند.
روزه، آموزه‌ هايي دارد كه هر كدام از آنها دريايي از معنا و معنويت را به موج وامي ‌دارد و به اوج عزت مي ‌رساند. روزه، هدفداري و غايت طلبي را در انسان تقويت مي‌ كند و او را به اين باور مي ‌رساند كه براي نيل به مطلوب نبايد از دشواري ‌ها و مشكل ‌ها هراسيد. سطح تأمل و تحمل براي روزه‌ داران، بسيار بالاست. هدف و مقصودشان هم زيباست؛ قرب قادر متعال و ايصال به منشأ قدرت مطلق.
تلاش و كوشايي روز افزون و پرهيز از تن آسايي و خويش را در حصر «‌عسر» ‌قرار دادن تا به «‌يسر» ‌نائل شدن، از ديگر آموزه‌‌هاي رمضان است؛ «‌فانّ مع العسر يسرا». ‌در بطن معسرت و سختي، آساني و گشايش، نهان است و براي استحصال گوهر آسايش ، بايد در قعر اقيانوس دشواري غوطه‌ ور شويم و با كند و كاو بسيار، صدف نفس بگشاييم و كنز كرامت آن را به دست آوريم.
بازدارندگي از فرسايش روح و پرهيز از فروغلتيدن در مرداب منيت و رهايي از تنيدن تارهاي روزمره گي در اطراف قلب و انديشه نيز ارمغاني است كه صبر و صيام از آسمان براي اهل زمين مي‌ آورند؛ و نيز بازبيني گذشته و مراقبت ‌نفساني در آينده. رمضان، افزون بر اعطاي فرصت خودسازي، ديدگاه مراقبتي و انتقادي نسبت به نفسانيت خويش را به روي روزه‌ داران مي‌ گشايد و با كاستن تعلقات دنيايي، نورانيت و بصيرتي را به دنبال مي ‌آورد كه مي ‌توان با نگاهي الهي، اعمال و كردار گذشته را واكاوي نمود و به زشتي و زيبايي آنها با ديده ‌ي انصاف و غير خودبينانه نگريست و نيروي حراست و مراقبت قوي و بازدارنده را در وجود خود پديد آورد و به اين باور رسيد كه تا نگاه انتقادي نباشد، عيب و اعوجاج نفس برطرف نخواهد شد؛ و اين امر براي آناني زيبنده ‌تر است كه واجد مسؤوليتي سياسي يا اجتماعي هستند، تا با جزم انگاري به اعمال خود نگاه نكنند بلكه به اعمال و عملكرد خود به ديده ‌ي اصلاح و انصاف بنگرند و روش ها ومنش هاي مذموم را كنار بگذارند و خدمت خالصانه را وجهه ‌ي همت خود سازند و بر خواهش هاي نفساني، غلبه كنند و نعمات دنيوي را براي مردم بخواهند و خود به قدر كفايت، بسنده نمايند.
نكته‌ ي آخر؛ همان گونه كه روح جمع ‌گرايي و هم انديشي در فرائض و مناسك ديني همانند جهاد، حج، زكات، خمس و نمازهاي جمعه و جماعات حاكم است، روزه نيز از اين قاعده ‌ي زيبا مستثنا نيست. گر چه ظاهر روزه، فريضه ‌اي انفرادي است اما نتيجه و ثمره ‌ي آن به گونه ‌اي است كه راه استقرار مساوات و عدالت اجتماعي را هموار مي‌ سازد، روحيه ‌ي بي‌ تفاوتي نسبت به محروميت‌ ها و مسكنت‌ ها را از بين مي ‌برد، طعم گرسنگي و فقر را در كام تمام اقشار جامعه مي‌ پراكند، همگان را از اسراف و مصرف گرايي بازمي ‌دارد، اطعام و انفاق به نيازمندان و يكساني و يكسان نگري انسان ها در محضر مقدس ربوبي را مي ‌آموزد؛ «‌اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان ...» ‌اينها ادعيه ‌‌اي است فرا مليتي با محتواي جهاني نگري، و اينكه منتظر و آرزومند روزي بودن كه فقر و گرسنگي و نيازمندي در تمام نقاط دنيا ريشه كن شود؛ در واقع آرزومند فرا رسيدن حاكميت جهاني و عدالت گستر مهدي موعود ارواحنا فداه.
در آستانه ‌ي حلول هلال ماه مبارك رمضان، فرا رسيدن موسم هدايت و همدلي را به تمام مؤمنان و منتظران فرج آل محمد (ص) تهنيت مي‌ ‌گوييم.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب