آموزش قايقراني ويژه دانشجويان خانم وآقا

قابل توجه دانشجويان علاقمند

به منظور بسط وگسترش ورزش همگاني وآموزش استعداد يابي اين رشته ورزشي دانشگاه طبق توافق نامه باهيات قايقراني استان خراسان رضوي قراردادي رامنعقد نموده است كه طبق قراردادمبلغ 60 0/0  هزينه هاتوسط موسسه پرداخت والباقي توسط دانشجو پرداخت گردد.هزينه يك ترم سهم استفاده 30هزار تومان ميباشد.ضمناسرويس اياب وذهاب جهت رفت وآمد .(مسير حركت اتوبوس به مجموعه ي ورزشي كوثر از فلكه پارك وبلوار فردوسي وحرم مطهر محاسبه گرديده است .تاريخها وزمان هاي قيد شده جهت استفاده دانشجويان از مجموعه ورزشي كوثر واقع در قاسم آباد تقاطع انديشه وشاهد در بردهاي فرهنگي اعلام ميگردد.جهت اطلاع بيشتر به امور دانشجويي آقاي چراني مراجعه نماييد .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب