زمان و نحوه ي تحويل نهايي پروژه هاي معماري

زمان و نحوه ي تحويل نهايي ...

تمامي موارد لازم الاجرا در خصوص زمان و نحوه ي تحويل نهايي پروژه هاي معماري در فايل پيوست مشخص شده است.

دریافت فایل پیوست (حجم فایل: ۱۲۴KB)
لینک کوتاه لینک کوتاه مطلب