ليست رشته ها و گرايش ها

رشته ها و گرايش موجود در رشته ي مديريت كه در اين موسسه ارائه مي شوند به شرح ذيل مي باشد

  1. كارشناسي ناپيوسته مديريت صنعتي
  2. كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني

     

مديرگروه: جناب آقاي دكتر هادي كريمي


  1. كارشناسي پيوسته مديريت جهانگردي
  2. كارشناسي ناپيوسته مديريت جهانگردي
  3. كارشناسي ناپيوسته مديريت هتلداري
  4. كارداني مديريت جهانگردي

مديرگروه: جناب آقاي عليرضا نوري

gm_tourism [at] shandiz.ac.ir

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب