تمديد مهلت تعيين وضعيت كارآموزي و پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر

قابل توجه دانشجويان رشته كامپيوتر كه درس پروژه و كارآموزي دارند

با توجه به درخواست دانشجوان، مهلت زمان تعيين وضعيت پروژه و كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر تا تاريخ 15 ارديبهشت ماه تمديد مي گردد. تاريخ فوق به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد و از اين تاريخ به بعد به ازاي هر روز تأخير 0.25 نمره از دروس فوق كسر خواهد گرديد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب