آئين نامه تدوين فايل مستندات پروژه گروه كامپيوتر - ويرايش 1 شهريور 1391

قابل توجه دانشجويان محترم گروه كامپيوتر كه درس پروژه دارند

دانشجويان محترم رشته كامپيوتر كه درس پروژه را انتخاب نموده اند، آئين نامه نگارش پروژه را با مراجعه به قسمت دريافت فرم ها بر روي سايت دريافت نمايند

فرم ها -> فرم هاي امور آموزشي -> آئين نامه تدوين فايل مستندات پروژه گروه كامپيوتر (اينجا)

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب