صدور گواهي اشتغال به تحصيل

گواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان ورودي مهر ماه 92 از 10 آبان ماه به بعد صادر ميگردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب