مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارداني به كارشناسي

جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سال 90 – كارشناسي ناپيوسته بر روي ادامه مطلب كليك كنيد

مدارك لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سال 90 – كارشناسي ناپيوسته
 

 • اصل شناسنامه و 3 برگ فتوكپي از تمام صفحات آن
   
 • اصل و تصوير كارت ملي
   
 • 6 قطعه عكس 4×3 تهيه شده در سال جاري
   
 • مدركي كه وضعيت نظام وظيفه پذيرفتگان را با توجه به مقررات وظيفه عمومي مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون (دفترچه شماره 1) براي برادران مشخص كند
   
 • حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت
   
 • اصل مدرك كارداني (فوق ديپلم ) و يا گواهي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني براينكه بر حسب ضوابط دوره كارداني را تا 31/6/1390 (پذيرفتگان كدرشته محلهاي نيمسال اول ) و يا تا 30/11/1390 ( پذيرفتگان كد رشته محلهاي نيمسال دوم ) به پايان خواهند رسانيد
   
 • اصل حكم استخدام مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و يك نسخه فتوكپي آن براي كارمندان رسمي و يا پيماني (با حداقل سه سال سابقه كار) در دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني كه از امتيازات مربوط به سهميه كارمندي استفاده نموده‌اند
   
 • معرفي‌نامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا وزارت جهاد كشاورزي كه بايستي حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390 توسط پذيرفتگان و يا از طريق ارگان ذيربط به دانشگاه يا موسسه آموزش عالي مربوط تحويل گردد. در غيراينصورت از ثبت‌نام آنان براي نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390 ممانعت به عمل خواهد آمد و قبولي آنان «كان لم يكن» تلقي مي‌گردد

  اطلاعات كامل، تبصره ها و توضيحات مربوط به معرفي نامه ها جهت پذيرفته شدگان با شرايط خاص بر روي سايت سازمان سنجش قابل دسترسي است
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب