ساعت حضور مديران گروه نيمسال دوم 93 – 1392

 

ساعات حضور

رشته

 

پنجشنبه 8 تا 11      و      شنبه 17 تا  18

جهانگردي

استاد نوري

يكشنبه و دوشنبه 17 تا 18   و   پنجشنبه 13 تا 14

بازرگاني

استاد كريمي

يكشنبه  و   پنجشنبه 13 تا 15

گرافيك

استاد وفادارنيا

شنبه 12 تا 14   و   پنج شنبه 8 تا 10

ساختمان

استاد مجتهدي

 سه­ شنبه 12 تا 16     و     چهارشنبه 8 تا 11

ساختمان

استاد رباط

دوشنبه 13:30 تا 15    و      پنجشنبه 17 تا 19

كامپيوتر

استاد شكفته

يكشنبه 8 تا 17

نقشه برداري

استاد محسني

متعاقبا اعلام مي گردد

معماري

استاد كچويي

   شنبه 8 تا 10  دو شنبه 8  تا  10    و

معماري

استاد مقدسيان

سه شنبه 9 تا 11    و     شنبه 17 تا 19

الكتروتكنيك

استاد بلوچيان

دوشنبه 10 تا 12   و   چهارشنبه و پنجشنبه 11 تا 12

حسابداري

استاد سيدي

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب