ساعت حضور مديران گروه تابستان 93

ساعات حضور

رشته

 

يكشنبه 8 تا 9:30

جهانگردي

استاد نوري

متعاقبا اعلام مي گردد

بازرگاني

استاد كريمي

سه شنبه 9 تا 12   

گرافيك

استاد وفادارنيا

     چهارشنبه 8 تا 11

ساختمان

استاد رباط

                        دوشنبه 10 تا 11           ساختمان

استاد مجتهدي

دوشنبه 12 تا 14   

كامپيوتر

استاد شكفته

يكشنبه 10 تا 12

نقشه برداري

استاد محسني

   شنبه 8 تا 10  دو شنبه 8  تا  10 

معماري

استاد مقدسيان

 پنج شنبه 9 تا 12  

الكتروتكنيك

استاد بلوچيان

دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 

حسابداري

استاد سيدي

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب