دريافت كارت دانشجويي

دانشجويان ورودي جديد ( نيمسال دوم 92 ) براي ... دريافت كارت دانشجويي خود طبق رشته هاي اعلامي به واحد هاي مشخص شده زير مراجعه نمايند :

رشته هاي تحصيليمحل مراجعه جهت دريافت كارت دانشجويي

كارشناسي معماري - كارشناسي حسابداري -

كارشناسي مديريت بازرگاني

واحد آموزش
بقيه رشته هاانتظامات

 

* هنگام مراجعه جهت دريافت كارت دانشجويي ، كارت دانشجويي موقت را بهمراه داشته باشيد *

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب