دانشجويان رتبه اول تا سوم نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

جهت مشاهده ليست دانشجويان رتبه اول تا سوم همه رشته ها(ورودي هاي 89 و 90) نيمسال اول سال تحصيلي 91-90 به فايل پيوست مراجعه كنيد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۷۸KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب